Grup de lucru pentru a defini noi Politici Publice în domeniul social și sănătate

Societatea civilă reunește la aceeași masă specialiștii și experții din județul Iași pentru a dezvolta noi politici sociale și de sănătate, care să corespundă atât necesităților Autorităților Publice Locale, cât și celor ale mediului ONG. Agenda mesei rotunde include două teme principale precum îmbunătățirea accesului la servicii sociale și de sănătate prin intermediul tehnologiei și […]