Burse pentru elevii din mediul rural în valoare de 150.000 lei anual

Elevii de clasa a 8-a din România, care provin din mediul rural, pot aplica pentru a primi burse de studiu, în valoare de de 5.000 de lei pe an școlar pentru fiecare beneficiar. Finanțarea este asigurată de Fundația Rădăcini Grup care oferă aceste burse pentru 30 de elevi; în valoare totală de 150.000 lei.

Banii sunt oferiți pentru a ajuta elevii și părinții cu cheltuielile de cazare, întreținere și materiale școlare pentru a continua perfomanța școlară și pentru a-i ajuta să obțină o diplomă de bacalaureat la un liceu de top. Un alt avantaj este că bursele se prelungesc automat dacă elevii au un comportament exemplar și rezultate deosebite la învățătură. Persoanele interesate pot aplica pentru programul de burse până pe data de 7 iulie 2024, pe site-ul fundației.

Sursa: Fundaţia Rădăcini Grup